Technická specifikace
zdvojená podlaha

  • rozebíratelná
  • přístupná v kterémkoli místě
  • dodatečná pokládka krytiny je limitována


Technická specifikace
Dutinová podlaha

  • nerozebíratelná
  • nepřístupná mimo revizní vstupy
  • bezespárá
  • dodatečně lze použít libovolnou krytinu