Tisk

Nosná konstrukce podlah

ZDVOJENÉ PODLAHY
1. Ocelové sloupky Pro podlahové systémy se používá celá řada ocelových sloupků, ty jsou navrženy podle typu podlahy, třídy zatížení a výšky konstrukce podlahy. Sloupky jsou rektifikovatelné a mají pozinkovaný povrch. Jsou navrženy a testovány podle platných evropských norem (ČSN EN 12825 a ČSN EN 13213). Základní výšky sloupků se pohybují od 30 mm do 2200 mm.


Hlavice sloupku je přizpůsobena pro osazení plastové vodivé podložky tlumící kročejový hluk, dále pro montáž všech typů podlahových trámků a rámů.
Podlahové desky se na hlavice pouze volně pokládají a je tak zajištěna přístupnost podlahy v libovolném místě.
Plastová podložka tlumící kročejový hluk zamezuje pohybu desek při používání a rozklopení podlahy.
Základna je přizpůsobena jednoduchému namontování zemnícího kabelu.
K přilepení sloupků k podlaze se používá polyuretanové lepidlo. Ve zcela speciálních případech je možné sloupky navíc šroubovat do hmoždinek. Podkladní podlaha (většinou betonový povrch) se opatřuje systémovým protiprašným nátěrem červené barvy.

2. Trámky
Ocelové vodorovné trámky mají dva hlavní úkoly. Za prvé zvyšují stabilitu systémů při výšce podlahy vyšší než 500 mm a za druhé systém zesilují a tím zvyšují dovolené zatížení (max. o 2 kN).
Podle typu mohou být na svrchní straně opatřeny gumovou podložkou. Jsou vyrobeny z oceli a galvanizovány proti korozi. Na hlavice sloupků se osazují zaklapnutím nebo přišroubováním.
Rozměry trámků odpovídá rastru podlahy 600 x 600 mm, tloušťka 0,63 – 1 mm, šířka 26 mm, výška 7,5 – 54 mm.
Trámky je nutné používat tam, kde je celková výška podlahy nad 500 mm!!!


3. Rámové profily
Rámové konstrukce jsou tvořeny ocelovými C profily, které se ukládají na hlavice sloupků.
Základní funkcí je zvýšení únosnosti a stability zdvojené podlahy. A i v případě častých vstupů do dutiny podlahy jsou dlouhodobě fungující.
Na rozdíl od ocelových trámků jsou vodorovné C profily ukládány na hlavice sloupků. Tedy horní úroveň C profilu je nad úrovní hlavice sloupků. Desky jsou ukládány na C profily, nikoli na hlavice sloupků. K hlavicím sloupků se pak kotví speciálním klipem nebo šroubem.


Rámové konstrukční systémy
Další nezanedbatelnou funkcí je možnost vytvoření nosných rámů, které slouží pro osazení rozvaděčů, serverů, racků a podobných technologických skříní spojené se zdvojenou podlahou. Při vytváření rámových systémů je nosná výšková úroveň desek zdvojené podlahy o cca 3mm níže než vrchní hrana C profilů, na které se následně ukládají technologické skříně a tak lze snadno otevírat dveře těchto skříní.

Rozměry C profilů
C profily pro rámové konstrukce vyrábějí v několika typech, podle požadované únosnosti. Rozměry C profilů jsou šířka 40 mm, výška 41 mm, 84 mm, nebo 126 mm a tloušťka 1 mm, 1,7, nebo 2 mm. Délka C profilu je buď přizpůsobena rastru, nebo požadované délce soustavy rozvaděčů až do délky 5,4 m. Delší rámy se pak skládají z několika kratších rozměrů. Atypické rozměry rámových soustav pro rozvaděče se standardně upravují na stavbě a nejsou ničím omezeny.


DUTINOVÉ PODLAHY
1. Ocelové sloupky Pro podlahové systémy se používá celá řada ocelových sloupků, ty jsou navrženy podle typu podlahy, třídy zatížení a výšky konstrukce podlahy. Sloupky jsou rektifikovatelné a mají pozinkovaný povrch. Jsou navrženy a testovány podle platných evropských norem (ČSN EN 12825 a ČSN EN 13213). Základní výšky sloupků se pohybují od 30 mm do 2200 mm.

Hlavice sloupku je přizpůsobena pro uložení podlahové desky. Na rozdíl od zdvojených podlah, sloupky pro dutinové podlahy nejsou opatřeny plastovou podložkou a desky se k hlavicím sloupků lepí.
Tlumení kročejového hluku lze dosáhnou vložením specielní gumové podložky mezi sloupkem a betonovou konstrukcí.
Základna je menšího formátu, než u sloupků zdvojených podlah. Na přenosu sil do podkladní konstrukce se díky pevnému spojení desek, na rozdíl od zdvojených podlah, spolupodílejí i okolní sloupky.
Sloupky se lepí k podlaze polyuretanovým lepidlem. Podkladní podlaha (většinou betonový povrch) se opatřuje systémovým protiprašným nátěrem červené barvy.

2. Rámové profily Ocelovými C profily, které se ukládají na hlavice sloupků se využívají také u stupňovitého systému dutinové podlahy FLOOR and more® arena.

 

Rychlá navigace


Reference

Celosvětově činná společnost Lindner Group disponuje velkým množstvím vynikajících referencí.

Technická data

Technická podpora Linder – katalogy, technické listy, detaily aj. ke stažení.
Klikněte zde.


Rychlá navigace

rychlá navigace

Jaká podlaha je ta pravá?
Ztrácím se v technických pojmech! >>rychlá navigace<<