Tisk

Zatížení pro zdvojené podlahy

Norma ČSN EN 12825 - Zdvojené podlahy dělí podlahy podle mezního zatížení (před zborcením) do 6 tříd. Zatížení je vyvíjeno indentorem 25/25 mm v nejslabších bodech desek (uprostřed hrahy, uprostřed desky, a dalších bodech, kde se předpokládá nejnižší únosnost). Únosnost podlahy (provozní zatížení) je potom považována jako 1/2 mezního zatížení (např. třída 2 s mezním zatížením minimálně 6 kN).

Průhyb se měří při provozním zatížení a podlahy se podle toho dělí do 3 tříd A (2,5 mm), B (3 mm) a C (4 mm). Velikost průhybu má vliv na komfort při chůzi a životnost koberce na podlaze.

Norma ČSN EN 12825 - Zdvojené podlahy netestuje únosnost podlah z hlediska plošného zatížení ( kN/m2 ) a proto nelze stanovit, zda podlahy rovnoměrnému zatížení odolávají.

Součinitel spolehlivosti (safety factor) = součinitel, jímž se dělí hodnota meze pevnosti pro stanovení provozního zatížení.
Jsou specifikovány dvě třídy součinitelů spolehlivosti v závislosti na specifických nebo místních podmínkách: 2,0 a 3,0.

Provozní zatížení (working load) = mezní zatížení / součinitel spolehlivostiPříklad:
2A (3kN)
mezním zatížením ≥ 6 kN
provozní zatížení ≥ 3 kN
součiniteli spolehlivosti 2
průhyb při provozním zatížení max. 2,5mm

Poznámka:
Stanovování požadavků na zdvojené a dutinové podlahy je poměrně složité a proto doporučujeme se v případě, že nejste podrobně seznámeni s požadavky normy, na nás obrátit.Zatížení pro dutinové podlahy

Norma ČSN EN 13213 - Dutinové podlahy podobně jako norma na zdvojené podlahy dělí podlahy z hladiska mezní únosnosti do 6 tříd a provozní zatížení bere jako podíl mezního zatížení součinitelem spolehlivosti.

Norma ČSN EN 13213 - Dutinové podlahy neurčuje únosnost podlah z hlediska plošného zatížení ( kN/m2 ) ani nestanovuje způsob testování plošného zatížení!


Dutinové podlahy jsou tříděny podle mezního zatížení podle tabulky 1.
Mezní zatížení je pouze kritérium pro klasifikaci. Všechny ostatní charakteristiky únosnosti jsou vztaženy k bezpečnostnímu zatížení.

Příklad:
5 (5kN)
mezním zatížením ≥ 10 kN
provozní zatížení ≥ 5 kN
součiniteli spolehlivosti 2

Poznámka:
Informativní hodnota rovnoměrného zatížení je 5 x provozní (bodové) zatížení. Toto tvrzení však není stanoveno žádnou normou a nelze jej ani nikterak otestovat. Slouží pouze jako pomůcka pro obecnou orientaci.
Rovnoměrné zatížení by nemělo být považováno za charakteristiku únosnosti. Odpovídající charakteristika únosnosti je pouze koncentrované zatížení podle normy.

Rychlá navigace


Reference

Celosvětově činná společnost Lindner Group disponuje velkým množstvím vynikajících referencí.

Technická data

Technická podpora Linder – katalogy, technické listy, detaily aj. ke stažení.
Klikněte zde.


Rychlá navigace

rychlá navigace

Jaká podlaha je ta pravá?
Ztrácím se v technických pojmech! >>rychlá navigace<<